P. W. AMDAR

aktualizacja danych: 18 lipca 2011

EDG

EDG: 7106 z dnia 2008-09-16

Imię, nazwisko
Dariusz Kierepa
Adres
ul Partyzantów
Zamość
Przypisane kategorie PKD
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • Ubezpieczenia na życie
  • Reasekuracja

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Proszę czekać... Proszę czekać...